Biologické zbrane a pandémia Covid-19

Biologická zbraň a pandémie vírusov. Na povrchu existujú podobnosti medzi biologickými zbraňami a vírusovými pandémiami, ktoré mohli umožniť, aby sa…

Kronika Akakoru

Kronika Akakoru, písaná história môjho ľudu, sa začína v hodinu nula, keď nás Bohovia opustili. V tom čase sa Ina,…

Jurij Vladimirovič Andropov

Jurij Vladimirovič Andropov, ktorý sa stal šéfom KGB. Tento šialenec trpel tým, čo niektorí z jeho podriadených nazývali “maďarský komplex”.…