Patriarcha Kiril a systém Orwell rozpoznávania tváre v Rusku. Dedo vraví: „Antikrist je osobnosť, ktorá bude na čele World Wide Web ovládajúcej celú ľudskú rasu. Samotná štruktúra teda predstavuje nebezpečenstvo, “ uviedol s veľkým strachom z vecí, ktoré prídu. Vedúci cirkvi zdôraznil, že „ak nechceme priblížiť apokalypsu, nemalo by existovať jediné [kontrolné a prístupové] centrum“.

Zdá sa, že ruská pravoslávna cirkev je v súlade so skutočným kresťanstvom, zatiaľ čo katolícka cirkev je zjavne v rukách budúceho antikrista. Verným katolíkom je to dnes zrejmé, a tým viac, ako ukázali minulé roky, niektoré činnosti a učenia pápeža Františka vyvolali oprávnené a vážne obavy o satanskú podstatu jeho misie.

V Knihe Zjavenia je Falošný prorok spomenutý ako Zviera zo zeme „ako baránok“, ktoré sa stáva náboženskou hlavou falošnej cirkvi. Falošný prorok „klame tých, ktorí prebývajú na zemi“.

Patriarcha Kiril, systém Orwell rozpoznávania tváre v Moskve a Rusku

Teraz je dôležité si uvedomiť, že ešte nie je neskoro, že pápež František je vlastne Falošný prorok Knihy zjavenia a najväčší podvodník kráčajúci po zemi, pretože tento jezuita je stelesnením vlka v ovčom rúchu, a to dokonale vydávať sa za to, čím nie je.

Súdruh patriarcha Kiril si naschvál nevšimol ako mu pod nosom v rusku zaviedli systém Orwell na detekciu pohybu a rozpoznávanie tváre?

Umelá inteligencia a Satanova robotická agenda

Etika robotov, ktorá sa niekedy nazýva skratka „roboetika“, sa týka etických problémov, ktoré sa môžu vo svete robotov vyskytnúť, napríklad toho, či roboty z dlhodobého alebo krátkodobého hľadiska predstavujú hrozbu pre ľudí a či sú niektoré spôsoby použitia robotov problematické ( napríklad v zdravotníctve alebo ako „zabijaci roboti“ vo vojne). “Robo etika.” Ľudia, stroje a zdravie “je názov pre workshop, ktorý sa konal vo Vatikáne

Web academyforlife.va opísal udalosť nasledujúcim spôsobom:

„Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o charakteristikách technológií v oblasti robotiky: konkrétne prostredníctvom tých, ktorí pracujú v teréne, identifikovať a formovať otázky, ktoré v tejto oblasti vyvstávajú z antropologického a etického hľadiska a navrhnúť niekoľko etických kritérií a prípadne niekoľko odporúčaní, ktoré udržia pozornosť pri hľadaní globálneho rozmeru témy.

Prvé zasadnutie sa zameria na najmodernejšie technológie a rôzne prístupy k výskumu a vývoju robotiky. Druhé zasadnutie bude skúmať sociálno-antropologické dôsledky, tj to, ako robotika mení spôsoby poznávania a chápania sveta, vnímania vzťahov a porozumenia tela a spoločenského spolužitia. riešiť etické dôsledky robotiky v zdravotníctve.

Toto je prvá etapa procesu, ktorá bude pokračovať až do roku 2020, kedy sa ďalšie plenárne zasadnutie Vatikánu, ktoré sa uskutoční v rozhodujúcom roku pre ľudstvo, bude venovať ďalšej aktuálnej aktuálnej téme, umelej inteligencii.

Akadémia hovorí, že: „Oblasti robotiky a umelej inteligencie sú odlišné, ale úzko súvisia. Oba obsahujú toľko informácií a toľko antropologických a etických otázok samých o sebe, že týmto témam venujeme dve zhromaždenia.”

Tohtoročné vymenovanie sa navyše zhodovalo s 25. výročím založenia akadémie. Pápež František pri tejto príležitosti napísal prezidentovi monsignorovi Vincenzovi Pagliovi dlhý list, v ktorom sa dotýka rôznych otázok, ktoré sa týkajú vzťahu medzi technológiou a ľudstvom.

Dokument vo Vatikáne predstavili monsignor Paglia spolu s monsignorom Renzom Pegorarom, kancelárkou akadémie, profesorkou Laurou Palazzani, profesorkou biologickej a filozofie práva v Lumse a pánom Paolom Bennatim, profesorom morálnej teológie a etiky technológie na Pápežská Gregoriánska univerzita.

Toto všetko je dobre zhrnuté v článku Svetová rada cirkví, islám, ruské KGB, Sophia Umelá Inteligencia

Ako všetci vieme, sci-fi sa dlho zaoberala týmito témami, pretože obsahujú veľa morálnych a etických dôsledkov, ktoré majú pre ľudstvo veľký význam, ale len veľmi málo ľudí vie, že filmy ako predtým citovaná kniha 2001 – Vesmírna odysea boli inšpirované jezuitmi a legendami. Postava zosnulého Pierra Teilharda de Chardina je jednou, ak nie ústrednou postavou tohto zväzku.

Medzitým učenie jezuitu Pierra Teilharda de Chardina o jednote, bodu Omega a univerzálnom Kristovi malo hlboký dopad nielen na svet New Age, ale aj na vedúcich predstaviteľov celosvetového hnutia jednoty založeného pre Nový svetový poriadok: OSN.

Teilhard napísal: Aj keď forma ešte nie je rozpoznateľná, ľudstvo sa zajtra prebudí do „panorganizovaného“ sveta.
Výsledok sveta, brány budúcnosti, vstup do nadľudska – otvoria sa iba pokroku všetkých spolu, smerom, ktorým sa všetci môžu spojiť a nájsť dokončenie v duchovnej obnove Zeme.

Teilhard SJ musel jednoducho presvedčiť niekoľko správnych, vplyvných ľudí v intelektuálnom svete napojených na iluminátske zriadenie, ktoré ich ovláda, aby uskutočnili plán, ktorý v tajnosti navrhol jeho Rád: Spoločnosť Ježišova.

Vedci čoskoro začali diskutovať o jeho myšlienkach a OSN si ich začala brať k srdcu a povýšila jezuitov na duchovných vodcov Nového svetového poriadku.

Musíme si uvedomiť, že Teilhard bol jezuita a mal za sebou moc tejto spoločnosti spolu so zodpovednosťou za posilnenie globálnej jednoty ako prostriedku na zvýšenie politickej moci pápežstva, ktorá je dnes úplne v rukách jezuitov.

Tento typ celosvetového zlúčenia sa dnes v OSN navrhuje každý deň.

Nebezpečenstvo začína, keď sa niekto pokúsi postaviť proti vláde jedného sveta alebo proti náboženstvu jedného sveta. Tí, ktorí odmietnu, budú pošliapaní a sabotovaní tými, ktorí sa snažia dosiahnuť „panorganizovanú“ spoločnosť orwellovských rozmerov.

V Knihe Zjavenia je Falošný prorok spomenutý ako Zviera zo zeme „ako baránok“!

… baránok Boží, Jezuitský, ktorý snímaš hriechy sveta …. v OSN plnom šialencov 🙂

Za dnešné OSN loboval hlavne Stalin, preto je plné proruských KGB agentov a Rusi vymysleli “právo VETA”, aby všetko zamietli, čo im nevyhovuje.